Over de vereniging
WTC St. Geertruid is een wielervereniging voor Toer-en MTB fietsers. Er zijn meer toerfietsers dan MTB-ers in de vereniging waardoor er relatief weinig MTB tochten gereden worden. WTC St Geertruid is een levendige en actieve vereniging die in 1973 werd opgericht. Behalve de sportieve uitdaging met onderlinge competitie is gezelligheid een belangrijk element in onze vereniging. Na iedere clubrit wordt er nog even nagepraat in een van de locale horecagelegenheden. Tijdens deze nazitten komen de verhalen los en worden herinneringen opgehaald en de prestaties uitvergroot. Er zijn vier clubritten per week en afhankelijk van het aantal fietsers wordt er in verschillende groepen gereden. Ieder kiest zelf met welke groep hij/zij wil meegaan. Er worden regelmatig speciale tochten gepland, meestal gaat het dan om een langere tocht, of een om een route die in een voor onze club minder bekend gebied is gelegen.
Binding binnen de vereniging
Sinds 1984 organiseert WTC St. Geertruid jaarlijks de Mergelheuvelland 2-daagse (Mh2d) in het 3e weekend van september. Voor de organisatie van de Mh2d wordt er een beroep gedaan op inzet, kennis en vaardigheden van alle clubleden. Dit jaarlijks samen organiseren, de uitdaging aangaan van het organiseren van een groot wielerweekend en dat tot een geslaagd evenement maken, zorgt voor een speciale band binnen de vereniging. Door de Mh2d is de club zelfvoorzienend en niet afhankelijk van subsidie of sponsors en kan de contributie voor de leden betaalbaar gehouden worden.

Koepel organisaties en afspraken

WTC St Geertruid is lid van de NTFU, de Nederlandse Toer Fiets Unie. Alle leden van de club krijgen een lidmaatschap van de NTFU en zijn daardoor ook verzekerd via de NTFU tijdens de clubritten. Het lidmaatschap van de NTFU heeft verder het voordeel dat je korting krijgt bij veel wielertochten en je ontvangt het NTFU magazine, een tijdschrift voor fietsers. Samen met 9 andere wielerevenement organiserende organisaties heeft WTC St Geertruid als organisator van de Mh2d een ‘koepel van organisatoren van wielertochten in en om Zuid-Limburg’ opgericht. Die koepel heeft de naam VeloT en een eigen website. De leden van deze koepel spannen zich in de wielertoertochten in een zo groot mogelijke harmonie met de omgeving en haar bewoners te laten verlopen door akkoord te gaan met de eisen van het door VWZ ontwikkelde kwaliteitslabel voor wielersportevenementen. De regels die van toepassing zijn bij georganiseerde toertochten gelden ook voor de clubritten van onze vereniging.
  • Het karakter van een fietsttocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht
  • Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels.
  • Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
  • Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
  • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname aan een fietstocht met zich mee kunnen brengen.
  • Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.Deelnemers rijden voor eigen risico.
  • Het dragen van een valhelm is verplicht.

Andere verenigingen in St Geertruid

St Geertruid is een dorp in het Limburgse heuvelland. Het dorp kent een rijk verenigingsleven. Bij evenementen helpen de verenigingen elkaar. Naast WTC St Geertruid zijn onder anderen de volgende verenigingen actief:

Geschiedenis

bron: wikipedia Sint Geertruid (Limburgs: Se-Gietere) is een plaats in het zuiden van Nederlands Limburg. Vanaf 1828 tot 1982 was het een zelfstandige gemeente. De eerste burgemeester van deze gemeente was Otto Roosen, die op de herenhoeve Bruisterbos woonde. Deze heet nu nog Roosenhof. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1982 maakt zij deel uit van de fusiegemeente Eijsden-Margraten. Het dorp Sint Geertruid is in de 11e eeuw gesticht vanuit de toenmalige heerlijkheid Breust (thans een buurtschap in de gemeente Eijsden). Daarom werd Sint Geertruid ook wel Breust op den Berg genoemd. De plaats is vernoemd naar de heilige Gertrudis van Nijvel. Het dorp heeft, samen met zijn buurtschappen en gehuchten circa 1420 inwoners. Tot 1222 kerkten de inwoners in Breust, wat op een aanzienlijke afstand gelegen was. Ze verzochten de prinsbisschop van Luik, Hugo II van Pierrepont om een eigen parochie te mogen stichten. Dit werd toegestaan en een Romaans kerkje werd gebouwd, waarvoor vuursteenknollen werden toegepast en waarvan de resten nog in de huidige kerk te vinden zijn.